Choď na obsah Choď na menu
 


Kraniosakrálna terapia

História tejto terapie siaha do druhej polovice 19.storočia k otcovi osteopatie A.T. Stillovi a jeho žiakovi W. Sutherlandovi (1873-1954). Najviac do dnešnej podoby rozvinul túto terapiu John Upledger (1932-2012).

Názov metódy je odvodený zo spojenia latinských slov cranium (lebka) a os sacrum (krížová kosť). KS terapia je jemná neinvazívna manuálna terapia, ktorá sa používa na vyšetrovanie a ošetrenie porúch KS rytmu.

KS rytmus vzniká produkciou mozgo-miechovej tekutiny  v mozgových komorách a jeho odplavovaním žilným systémom lebky a chrbtice. Mozgo-miechová tekutina sa pohybuje v systéme membrán vedúcich z lebky cez chrbticu až ku krížovej kosti a kostrči. Vyživuje, detoxikuje a chráni celý mozog, mozoček a miechu. KS rytmus má u zdravého jedinca frekvenciu 8-12 cyklov za minútu. Spôsobilý terapeut je schopný vnímať tento rytmus na rôznych miestach tela rovnako ako srdečný tep alebo dychovú frekvenciu. Okrem iného sa pri terapii stimuluje KS systém vytváraním tzv. pokojových bodov.

Blokády a narušenia KS rytmu môžu vzniknúť buď fyzickými dopadmi (operácie, úrazy, ochorenia, lieky, drogy, jednostranná záťaž tela...) alebo psychickou traumou, šokom, dlhodobým stresom a ich kombináciami.

Samotná terapia je jednoduchá. Pacient oblečený leží na masážnom stole a terapeut sa jemne dotýka tela. Začína nohami, pretože aj tam je možné vnímať pulzáciu mozgo-miechovej tekutiny. Dotyky potom vedú od nôh cez kostrč a panvu po chrbtici až k hlave.

Jemnými dotykmi, ktorými je vyvíjaný mierny tlak (obyčajne do 5g) na lebečné kosti,  a tým aj na mozgové membrány, miechovú trubicu a spojivové tkanivo sa dosahujú nasledujúce prejavy:

 • uvoľňujú sa prekážky (reštrikcie) v KS systéme,
 • dochádza k vyrovnaniu a k harmonizácii KS rytmu,
 • zároveň sa zlepšuje prekrvenie a inervácia celého tela,
 • aktivujú sa samo liečiace mechanizmy tela
 • a vytvára sa prostredie na uvoľnenie záznamov a tráum z bunečnej pamäti.

Počas terapie vzniká atmosféra uvoľnenia ako aj zníženie mozgovej frekvencie pod 10Hz, čo vytvára priestor pre porozumenie a vnútorný kľud.

CS terapia ako celostná metóda zahrňujúca v sebe poznatky vedy, jemných manuálnych techník, intuície a meditácie.

Indikácie

 • Pohybové problémy a bolesti krčnej chrbtice
 • Poruchy koordinácie, poruchy rovnováhy, točenie hlavy (vertigo), problémy s artikuláciou, spastické stavy, tiky...
 • Bolesti hlavy
 • Migrény
 • Porucha sluchu (tinitus - pískanie v ušiach), zraku (strabizmus - škúlenie), čuchu a chuti
 • Zápaly dutín (sinitus)
 • Bolesti trojklanného nervu (nervus trigeminus)
 • Problémy s temporo-mandibulárnym kĺbom – zmiernenie škrípania zubov, nestabilná sánka, zlepšenie mechaniky žuvania, fixné rovnátka ...
 • Hormonálne (endokrinné) poruchy
 • Problémy s otehotnením, impotencia
 • Predmenštruačný syndróm (PMS)
 • Nočné pomočovanie
 • Skolióza
 • Bolesti hrudnej a driekovej chrbtice, SI kĺbu, kostrče, hernia disku, stenóza miechového kanála
 • Fibromyalgia
 • Hyperaktivita a poruchy pozornosti u detí (ADHS)
 • Poruchy učenia - legasténia, dyslekcia, dysgrafia
 • Stresové prejavy a ich dopad na centrálny nervový systém, CHÚS,
 • Zvýšená hladina stresu a svalovej napätosti, neschopnosť relaxácie,
 • Nespavosť, emočná labilita
 • Syndróm vyhorenia a s tým spojené prejavy
 • Depresie
 • Traumy a post traumatické syndrómy
 • KST má silný relaxačný až meditatívny efekt a je tiež vhodná ako súčasť procesu osobného rastu

 

Trvanie jednej terapie: cca 60minút

 

Kontraindikácie

KST je neinvazívna terapia dotykom napriek tomu je tu niekoľko kontraindikácií pre určité manuálne hmaty. Neodporúčajú sa aplikácie „pokojového bodu“ počas posledných dvoch mesiacov tehotenstva; dojčatá, batoľatá a deti sú ošetrované rozdielne ako dospelí; ďalšími kontraindikáciami sú akútna psychóza, ateroskleróza, akútny „whip-lash“ syndróm; nedávne krvácanie do mozgu; epidurálne a subdurálne krvácanie (hematómy); aneurizmy – výduté ciev v medzi mozgovom priestore; tumory v medzi mozgovom priestore; nedávne fraktúry (zlomeniny) lebky.