Choď na obsah Choď na menu
 


Ba3newS2

Pokusne zahajujem tento občasník, kde budem zdielať zaujímavosti, o ktoré sa s vami chcem podeliť.


7/2/2023

Je zima. Dá sa vrátiť sa do leta? Dá, napríklad farebnou ovocnou misou :-)

farebna-misa-ovocia.jpg

 

3/1/2023

"Napätie je to, čím si myslíte, že by ste mali byť. Uvoľnenie je to čím ste". Budhistické príslovie

 

21/11/22

Cez víkend ma zaujala odozva jedného priateľa, citujem: "Necítim sa starý, len moje telo je staré...". Nie je vám tento pocit povedomý? Keď mi niekto tvrdí, že sa vôbec necíti na svoj vek, tak zvyčajne odpoviem: "...len choď do záťaže, ihneď sa zaradíš...". Odteraz to už nebudem nikomu pripomínať, pretože pocity sú dôležitejšie ako výkonnosť.

 

3/11/22

Keby existovala tabletka pohyb, lekári by ju predpisovali na všetky diagnózy.

 

12/8/2022

Drvivá väčšina ľudí nevie počúvať. Máme sklon hodnotiť, pretože počúvať je nebezpečné. K tomu je potrebná predovšetkým odvaha a tá nám často chýba.

Pochopiť, čo druhý hovorí je jedno z najnáročnejších úloh, aký ste kedy vykonali. Pokiaľ druhému skutočne porozumiete, pokiaľ sa odhodláte vstúpiť do jeho vnútorného sveta a pozriete na svet jeho očami, riskujete, že vás tá skúsenosť poznamená.  Carl Rogers

 

12/8/2022

Tip na knihu https://obchod.portal.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=5JVF100101&wt_mc=newsletter.news.2022_32

Z knihy Nezbytnými podmínkami modu bytí jsou nezávislost, svoboda a přítomnost kritického rozumu. Jeho základní charakteristikou je, že je to aktivní bytí (…) ve smyslu vnitřního, tvořivého používání našich lidských schopností. Být aktivní znamená dát výraz vlastním schopnostem, talentu, hojnosti darů, jimiž je každá lidská bytost – i když v odlišném stupni – vybavena. Znamená to obnovovat se, růst, rozkvétat, překračovat vězení vlastního izolovaného ega, mít zájem, naslouchat, dávat. (FROMM, Erich, 2020. Mít, nebo být? Praha: Portál, s. 98. ISBN 978-80-262-1646-9)

Poprvé v životě lidstva na Zemi je člověk žádán, aby upustil od toho, co dokáže; žádá se od něho, aby upustil od ekonomického a technologického rozvoje, nebo ho přinejmenším zaměřil jiným směrem než dosud; je žádán všemi budoucími generacemi na Zemi, aby se dělil o svůj majetek s nemajetnými – nikoliv v duchu charity, ale v duchu nutnosti. (Tamtéž, s. 171)

Z recenzií:

Jeho názor je založen na tom, že neomezené uspokojování všech našich tužeb rozhodně nevede k blahu, ke smysluplnému naplnění našeho života. Neboť ve chvíli, kdy je naše uspokojení závislé na materiálních zdrojích (v modu „mít“), dostáváme se do nekonečné smyčky, kdy naše přání nedojdou konce.

Určitě bychom si mohli vzít také příklad z Frommova tvrzení, že v průmyslové a politické reklamě musí být zakázány všechny metody “mytí mozků”. https://obchod.portal.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=5JVF100101&wt_mc=newsletter.news.2022_32#ctenarske-recenze

Z reklamného sloganu Coca-Coly Enjoy it! sa stal univerzálny slogan používaný všetkými médiami - Uži si to! Užite si to! - ako by sme doteraz nežili :-(

 

28/7/2022

Kdyby byl mozek strom, pak by se agrese (spolu s hladem, žízní a sexuální touhou) nacházela v samotném kmeni.

Aktuálne medializované príklady: Rusko-UA; Čína-Taiwan;

 

29/5/2022

Nedávno mi někdo říkal jistou anekdotu. Zněla přibližně takto: Učitel se ptá žáka: „Jak se mění paradigma?“ Žák odvětí: „Změnou myšlení.“ A učitel na to: „Ne, to se obvykle nedaří. Nositelé starého myšlení musí vymřít.“

https://web.archive.org/web/20141105042141/http://jurajbarbaric.eu/vychodiska/akademicka-inkvizice

 

29/4/2022

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby."                                                                                      List Korintským, 14:11

 

15/4/22

"V prvých 5-tich rokoch života je dieťa otcom človeka, ktorým sa raz stane."    Arnold Gesell (1984)

 

30/3/22

"Dieťa je požičané od Boha, zverené rodičom. Jeho čisté srdce je vzácny nevybrúsený drahokam, ktoré prijme vybrúsenie do akéhokoľvek tvaru a nasmeruje sa podľa vedenia, ktorého sa mu dostane od ostatných."            Al-Ghazali (1111)

 

21/3/22

Život je hľadanie opory a cesta od flexie cez extenziu až k definitívnej flexii.

Dylevského 1.kineziologický zákon

 

10/2/22

Prvé 3 týždne sú najrýchlejším rastom fetusu. Ak by sme takouto rýchlosťou rástli aj naďalej celých 9 mesiacov, tak by sme pri pôrode vážili 1,5 tony.

https://www.youtube.com/watch?v=fKyljukBE70

 

8/2/22