Choď na obsah Choď na menu
 


Stenóza miechového kanála

Stenóza je všeobecne definovaná ako zúženie spinálneho kanála a otvorov pre odstupujúce nervy z miechy. Zúženie môže byť generalizovane alebo segmentálne. 

Krčná chrbtica

Normálny priesvit kanála krčnej chrbtice od úrovne C3 po C7 je 16-18mm . O zúžení alebo spinálnej stenóze krčnej chrbtice hovoríme, ak priemer kanála je menší ako 11mm.

Drieková chrbtica

Röntgenologicky je centrálna stenóza definovaná ako zúženie predozadného (AP) priemeru kanála pod fyziologicky rozmer 14mm a zúženie vzdialenosti medzi pediklami pod 12mm (v úrovni L2).

Verbiest označuje zúženie AP priemeru na 12–10mm ako relatívnu stenózu a pod 10mm ako absolútnu stenózu.

Zúženie je spôsobené rôznymi mechanizmami spojenými s degeneratívnymi zmenami spojivového tkaniva v blízkosti miechového kanála. Ide najmä o kĺbové puzdrá facetových kĺbov, väzivá medzi stavcami. Pre lepšie pochopenie zložitých väzieb medzi stavcami, pozri Obr. 1.

Obr. 1

 

 

 

      Obr. 1

 

 

 

 

 

 

 
Stenóza vzniká ako dôsledok preťaženia tej ktorej časti chrbtice, v dôsledku čoho sa postihnuté tkanivá zmnožia a zväčšia svoj objem. Ďalšou najčastejšou príčinou sú kostné výrastky (osteofyty). Zväčšený objem tkanív tlačí na miechu, a tým dochádza jej zhoršenej funkcii. Obyčajne sa uvádzajú nasledovné praktické príčiny stenóz:
Príčiny stenózy driekovej chrbtice
·        Úrazy
·        Artritída
·        Degeneratívne poruchy
·        Akromegália
·        Pagetova choroba
·        Ankylózna spondylititída
·        Vrodené anomálie
·        Komplikácia po chirurgickom zásahu
 
Dolu nižšie uvedieme druhy stenóz podľa ich lokalizácie.
Ide o centrálnu pri úzkom spinálnom kanáli, foraminálnu v oblasti neuroforamen a stenózu recesov t.j. stenózu pri zúžení okrajov kanála chrbtice v oblasti „recessus lateralis“.
 

Centrálna stenóza

centralna-stenoza.jpg
 
 
Obrázok 2 znázorňuje v pôdoryse prejavy starnutia na chrbtici. Horný obrázok je normálny miechový kanál. Spodný obrázok ukazuje hypetrofiu (zväčšenie) facetových kĺbov na zadnej časti kanála a bulging (vydutie) disku na prednej časti, ktoré prispievajú k zúženiu miechového kanálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centralna-stenoza_2.jpg
 
 
Obrázok 3 ukazuje ako starnutie začína zužovať miechový kanál. Horná šípka ukazuje na vydutý disk, ktorý sa tlačí do kanálu spredu dozadu. Dolná šípka ukazuje na ligamentum flavum, ktoré starnutím sa natiahlo a tlačí sa do kanálu zozadu.

 

 

 

 

  

 

centralna-stenoza_3.jpg
 
Obrázok 4 ukazuje zmenu priemeru kanála u pacienta so spinálnou driekovou stenózou. Obrázok napravo ukazuje kanál široko roztvorený pri ohybe/flexii (predklone). Obrázok naľavo ukazuje výraznú kompresiu steny miechy pri záklone. Státie a chôdza vyžaduje záklon (lordózu) drieku, takže symptómy centrálnej stenózy sa prejavujú práve pri týchto polohách.

 

 

 

Stenóza recesov

stenoza-recesov.jpg

 

Obr. 5 Normálny MRI snímok na úrovni segmentu L4/5. Šípka ukazuje na otvorený laterálny reces s voľným a nestlačeným koreňovým nervom (čierny bod).

 

 

 

 

 

 

 

stenoza-recesov_2.jpg

 

 
Obr. 6 Veľká šípka ukazuje na degeneratívny facetový kĺb a malá šípka ukazuje na stlačený koreňový nerv v laterálnom recese. Porovnajte s obrázkom vyššie, kde je normálny stav. 
 
 
 
   stenoza-recesov_3.jpg

 

Obr. 7 Veľká šípka ukazuje na cystu a malá na stlačený koreňový nerv. Všimnite si bielu vlnku v degenerovanom facete.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foraminálna stenóza

 foraminalna-stenoza.jpg
Obr. 8 Tento obrázok ukazuje kolaps pohybových segmentov na hranách, ktorý sa stane pri asymetrickom držaní chrbtice. Medzistavcový otvor, cez ktorý vychádza koreňový nerv je na strane kolapsu výrazne stlačený a bolesť sa môže pociťovať pri chôdzi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foraminalna-stenoza_2.jpg
 
Obr. 9 Tento CT sken znázorňuje zúženie medzistavcového otvoru koreňového nervu od kostného výrastku (osteofytu).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foraminalna-stenoza_3.jpg
 
 
Obrázok 10 znázorňuje, čo sa stane s veľkosťou medzistavcového otvoru pri záklone trupu. Pri extenzii (narovnaní) sa otvory zmenšia. Ak sa zmenšuje otvor, vychádzajúci koreňový nerv môže byť stlačený. Sedenie a predklon zväčší otvory a státie a chodenie ich zužuje.