Choď na obsah Choď na menu
 


Niekoľko slov o mne

Záujem o pohybové ústrojenstvo vznikal u mňa nenápadne ešte v období mladosti, keď nádejný rozlet futbalistu prerušil úraz. Bola to trpká skúsenosť, ktorá ma kompletne presmerovala od súťaživosti k analýze a pozorovaniu. Po ukončení vysokoškolského štúdia 1982 som nastúpil do zamestnania v oblasti energetického výskumu a popritom pokračoval v rôznych športoch. Analytický prístup z oblasti techniky som preniesol aj do telovedy.

 
Štúdium v obore fyzioterapia som ukončil v roku 2008 na UCM Trnava Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zároveň som obhájil bakalársku prácu s názvom „Osteoartróza váhonosných kĺbov“. Pozri: Artroza vahonosnych klbov_BP.pdf So svojimi príbuznými, ktorí pracujú taktiež v tejto oblasti mám možnosť konzultovať rôzne terapeutické postupy, a tak cenné skúsenosti vzájomne zdieľať. Je to neoceniteľná výmena informácií.
 
Medzičasom som absolvoval niekoľko kurzov, z ktorých si najviac cením Bowenovu terapiu I. a II.. Príkladom mi je austrálsky terapeut, s ktorým udržiavam kontakt, a ktorý spolupracuje s Bowenovým žiakom.
Vo svojej praxi uprednostňujem neinvazívne techniky z nich na prvom mieste sú manuálne techniky zamerané na myofasciálne štruktúry tzn. kĺbové puzdrá, fascie, väzivá tak, aby som obnovil funkčnosť kĺbov a ich rozsah pohybu.
Snažím sa zakomponovať do svojich postupov prístup štrukturálnej integrácie Idy Rolfovej a jej žiakov, a to anatómiu myofasciálnych vlakov Tomma Myersa, strečing fascií Anny Frederics, fasciálne a membránové techniky Petra Swinda a manuálne techniky mäkkých väzív Jeffrey Maitlanda.
Zároveň využívam poznatky Janet Travellovej a Davida Simonsa z oblasti spúšťových bodov a ich ošetrenia spôsobom spray&stretch.
Ďalej vo svojej práci využívam techniky postizometrických relaxácii a recipročných inhibícií Karla Lewita ako aj mobilizačné techniky Evy Rychlíkovej.
Sú mi známe McKenzieho liečebné postupy.
 
V rokoch 2013-2014 ma očarila DNS (Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia) Prof. Pavla Kolářa. Je to metóda založená na odkaze Prof. Vojtu. Po ukončení troch zo štyroch častí kurzu, z ktorých som získal aj certifikáty sa snažím zapojiť prvky vývojovej kineziológie a reflexnej terapie do svojich postupov.

V roku 2015 som absolvoval kurzy mobilizácie rebier, SI kĺbu a driekovej chrbtice podľa Mojžíšovej, pod vedením Hany Volejníkové jednej z prvých žiačok pani Mojžíšovej, od ktorých si sľubujem komplexnejšie ošetrenie panvy a celej chrbtice. Musím priznať, že v poslednom období veľmi často využívam Mojžišovej metódy vo svojich postupoch.

Začiatkom roku 2016 som absolvoval základný 5 dňový kurz kraniosakrálnej terapie zameranej na hlavové švi a chrbticu, resp. na mozgomiešny obal a membrány. Získal som praktické zručnosti na ovplyvnenie napätosti štruktúr a membrán v blízkosti mozgu a miechy.

V 10/2016 som sa zúčastnil 4 dňového workshopu vedeného Mgr. Václavem Kruckým týkajúceho sa Vojtovej metódy 2. generácie (VM2G). Sú to opäť postupy týkajúce sa ovplyvňovania CNS a plasticity mozgu prostedníctvom reflexov. Práve plasticita mozgu je fenomén, ktorý ma najviac fascinuje a snažím sa nájsť overené spôsoby ako ju stimulovať.

V 10/2018 som sa zúčastnil 4 dňového kurzu "Svalové reťazce" vedeného MUDr. Richardom Smíškom zakladateľom SM Systému alebo Špirálovej stabilizácie (SPS). Pôvodným zámerom bolo vylepšiť si svoj beh využijúc prvky SPS. Ale po trojmesačnom cvičení a po absolvovaní tohto kurzu som si plne uvedomil možnosti uplatnenia tejto metódy v prevencii, regenerácii, kompenzácii pracovného a športového preťaženia ako aj na vylepšenie kondície, hlavne pri chôdzi, behu a plávaní.

Som šťastný, že som sa náhodou začiatkom roku 2020 mohol oboznámiť s metodikou MUDr. Sarna, ktorý rozpracoval terapiu zameranú na diagnózu zvanú TMS (Tension Myoneural Syndrome). Táto diagnóza sa týka jednak svalov, šliach, väzív a nervov pohybového systému, ako aj zažívacieho, imunitného systému a iných. Je to mechanizmus stelesnenia napätosti v oblasti nevedomia na akejkoľvek časti tela formou bolesti alebo dysfunkcie. Na základe svojich doterajších skúseností s pacientmi, ktorí sa mi vracajú s rovnakými ťažkosťami som sa plne stotožnil s následkami TMS ako aj metódou, ktorú propaguje MUDr. John E. Sarno. 

Na prelome 2021/22 som po absolvovaní trojdielneho kurzu získal osvedčenie pre APPP terapiu, čo predstavuje autoreflexné prenatálne a postnatálne terapeutické polohy. Bolo to pod vedením autorky Ľubice Košinovej, čo kurzu dalo autenticitu. Pre mňa bol tento kurz veľmi obohacujúcim a verím, že to prenesiem to aj do svojich postupov. Principiálne APPP terapia naväzuje na podobné terapie akými sú Vojtova metóda, VM2G a DNS.

Aj z hore uvedeného vyplýva, že je dostupných množstvo liečebných praktík, ktoré majú svoje prednosti a prínosy. Každý terapeut sa prikláňa k tomu, čo sa mu najviac hodí a tak si vytvára svoj repertoár nástrojov a techník. Pritom všetkom u mňa najdôležitejším prostriedkom stále zostávajú moje ruky, ktoré dotykom diagnostikujú a následne liečia.
 
Kritérium vhodnosti danej techniky je jej účinok. Meradlom úspešného terapeuta je počet spokojných zákazníkov. Vycibrená palpačná citlivosť je fenomén, ktorý v manuálnej terapii robí majstra majstrom. Tu je a bude stále čo zlepšovať.
 
Levice, 9.3.2022
 
 

Náhľad fotografií zo zložky Certifikáty