Choď na obsah Choď na menu
 


Gravitácia a kĺby

19. 1. 2011
Od narodenia sa pohybujeme v gravitačnom poli zeme. Táto príťažlivá sila spôsobuje, že človek pri pohybe musí prekonávať odpor. V podstate tento odpor formuje aj svalový korzet, hlavne posturálne svalstvo. Posturálne svaly sú väčšinou hlboké svaly, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú funkciu kĺbov.
Najbežnejším pohybovým stereotypom u človeka bola/je chôdza. Chôdza je fázický pohyb, pri ktorom sa prenáša trup pomocou synergického pohybu štyroch končatín. Dolné končatiny sú zaťažené tiažou panvy, trupu, horných končatín a hlavy, tým sa stávajú váhonosnými. Kĺby DDK v stoji a pri chôdzi sú váhonosnými kĺbmi. Sú to bedrový, kolenný, členkové ako aj I. a V. MT. Váhu tela, ktorú nosia naše nohy si najlepšie uvedomíme, ak napr.: sa nám kamienok dostane do sandálu.
Veľká časť populácie v dôsledku industrializácie a zavádzania informačných technológií sa v posledných niekoľko dekád stáva tzv. „sedatory generation“ – sedavou generáciou. Pri sedení sa váhonosnými kĺbmi stávajú SI kĺb a driekova časť chrbtice. Bedrový a kolenné kĺby sú najviac postihnutými váhonosnými kĺbmi osteoartrózou. Zmienené váhonosné kĺby sú v dôsledku neprimeranej záťaže preťažované alebo naopak v dôsledku nečinnosti nezaťažované. Obe krajnosti sú dôležitými iniciačnými faktormi artrózy.
Približne 50 % dospelých obyvateľov je postihnutých opotrebovaním kĺbov. Opotrebovanie kĺbov, chrupiek a kostí v pokročilej fáze sa nazýva osteoartróza. Osteoartróza je najčastejším kĺbovým ochorením.

Už od 30. roku veku však u mnohých ľudí dochádza k postupnému opotrebovaniu a poškodeniu chrupky. Chrupka sa stáva hrubou, stráca svoju elasticitu, obmedzuje pohyb kĺbov a spôsobuje tak prvé ťažkosti. V pokročilom štádiu artrózy sa kĺb môže následkom zodratia chrupky zapáliť, čo proces ďalšieho opotrebovania ešte urýchľuje.

 Obrázok zobrazuje zmeny oporného systému u 20, 50 a 70-ročného človeka. Obrázok

V ordinácii praktického lekára predstavujú pacienti s artrózou až ¾ všetkých chorých s pohybovými problémami. Prevažujú ženy. Výskyt artrózy narastá vekom a nakoniec postihuje takmer všetky osoby nad 70 rokov. Je ale pravdou, že zďaleka nie všetci, ktorí majú röntgenologický nález, majú aj klinické problémy. Pôvod a príčiny osteoartrózy nie sú zatiaľ celkom známe.