Choď na obsah Choď na menu
 


Úvod

Oko je oknom do duše sa hovorí. Iridológovia dodávajú: „Oko nie je len oknom do duše je aj mapou nášho tela“. A ako viete, z mapy sa dajú vyčítať zaujímavé a hodnotné informácie.

Oko je reflexná plocha, ktorá je jedinečná a charakterizuje každého z nás tak, ako naše písmo, chôdza, temperament, odtlačok prsta...

Obrázok Oko je neopakovateľné, a preto sa pri pasovej kontrole na vstupe napr. do USA, Spojených Arabských Emirátov sníma namiesto odtlačku palca práve dúhovka.

Dúhovka je jedinečná svojou štruktúrou, farebnosťou, spleťou vlákien, pigmentových škvŕn, hmlovín a iných znakov.
 
Dúhovka má svoju geometriu, symetriu i asymetriu. Pozrite sa do zrkadla, aké sú odlišnosti medzi pravým a ľavým okom. Možno viditeľné na prvý pohľad, možno len dôkladným pozorovaním badateľné rozdiely.
Avšak ani polovice nášho tela nie sú symetrické, identické. Ani mozog, hemisféry, tvár ani veľkosti chodidiel. Po väčšinou máme dominantnú pravú ruku a nohu.
 

Dúhovka je mozaikou farieb odrážajúce mnohé deje, ktoré sa udiali v našom tele, ako aj stav systémov, orgánov, krvi, lymfy. Je to celistvý obraz nášho organizmu sprostredkovaný nervovým systémom, práve na oku, na mieste, kde prijímame 95% všetkých podnetov, vďaka ktorým sa nám vyvinula mozgová kôra do dnešnej podoby.Obrázok

 

 

Pri prvom pohľade skúmaná dúhovka predstavuje často rébus, krížovku. 

 

 

 

 

 

 

 

Irisdiagnostika

V každom prípade je dúhovka veľmi citlivé miesto, ktoré má svoju anatómiu i fyziológiu. Venujú sa jej oční lekári, oftalmológovia, neurológovia. ale aj iní, tzv. irigológovia. Spočiatku to neboli lekári, ale rôzni nadšenci. Za posledných 70 rokov sa iridológii venovali aj tímy lekárov. Výsledkom ich výskumov boli mapy dúhoviek, ktoré vznikli na základe klinických pozorovaní a porovnávaní diagnóz. Tzn. jedná sa o vedeckú metódu.

Medzi najznámejšie mapy patria americká (Jensen), francúzska (Roberts), ruská (Velchover), britská (Colton), nemecká (Angerer) a bulharská (Dimkov). Na prvý pohľad sú mapy zhodné na viac ako 80%. Dokazuje to fakt, že v rôznych kútoch sveta prišli k podobným záverom. V mojej metodike využívam 4 z nich. Ako príklad uvádzam Robertsa pre pravú a Jensena pre ľavú dúhovku. 

Vo väčšine krajín nie je irisdiagnostika akceptovaná oficiálnou medicínou. Zatiaľ jedine v Rusku je prijímaná ako uznávaná diagnostická metóda klasickou medicínou. O to sa najviac pričinil v nedávnej minulosti Prof. MUDr. S.J. Velchover - prezident Ruskej asociácie iridológov. Pozri tiež www.ba3um.estranky.sk/clanky/prevencia/irisdiagnostika-ako-prostriedok-prevencie.html

Obrázok

Na mape turisti väčšinou hľadajú miesta, ktoré sú historicky, kultúrne alebo prírodne atraktívne. Iridológ na dúhovke hľadá miesta, ktoré sú zvláštne svojou štruktúrou, farbou. Sú to miesta, ktoré sú tzv. citlivé. Keď sa tieto miesta premietnu na telo a orgány, tak získame chúlostivé orgány, ktoré vyžadujú väčšiu starostlivosť ako ostatné časti tela. Je dobré vedieť o nich, aby sme vedeli predchádzať zhoršovaniu ich stavu.

Pri posudzovaní dúhovky sa berú v úvahu – farba, konštitúcia a štruktúra. Podľa farby sú typickými dúhovkami modrá (lymfatická), hnedá (hematogénna) a zmiešaná – zelená, sivá, hnedomodrá (biliárna). Už podľa farby je známe na aké typické slabé stránky je treba sa v prvom rade sústrediť. Pri modrej sú to dýchacie orgány, premena kyseliny močovej, reumatizmus, alergie, obličky, srdce. Pri hnedej sú to tráviace orgány, nervový systém. Zmiešaná (zelená, sivo-modrá) je príznakmi bližšia modrej.

Podľa konštitúcie existuje niekoľko podtypov pre každú farbu dúhovky. Podtypy sú charakterizované typickými znakmi, napr. hydro-lymfatická, neuro-lymfatická, slezino-pečeňová atď.
Štruktúra dúhovky vypovedá o imunite organizmu ako aj o stave spojivového tkaniva. Je definovaných 5 tried podľa hustoty vlákien a množstva lagún (otvorov) v tkanive dúhovky.
Pri typizácii dúhoviek je potrebné uviesť skutočnosť, že neexistuje typická ideálna dúhovka, tzn. čistá, hustá, súmerná tak, ako neexistuje prototyp zdravého človeka. Každý človek je jedinečný a neopakovateľný, a to sa prejavuje aj na dúhovke. 

Digitalizácia obrazu umožnila v pomerne dobrej kvalite zhotoviť fotografiu dúhovky. Pre pacienta je pohodlnejšie na chvíľu vydržať osvetlenie oka, voči niekoľko minútovému svieteniu, ako je tomu pri klasickej analýze pomocou svetla a lupy. Digitálny obraz prenesený do PC má niekoľko výhod. V prvom rade sa dá archivovať a časom využiť na porovnanie, ktorý vypovie o trende, akým sa stav organizmu uberá. Obraz je k dispozícii iným softvérom, po väčšinou grafickým, pomocou ktorých sa obraz spracováva a vyhodnocuje. Takýto postup umožňuje presne priradiť nálezy na dúhovke orgánom na mape. Zároveň je možné veľmi presne zmerať „geometriu oka“. Pod geometriou sa rozumejú priemery, plochy a oválnosť dúhovky a zrenice. Tieto nálezy môžu výrazne napomôcť zisteniu patologických nálezov.

Je na rozhodnutí pacienta, či poskytne informácie o svojom zdravom stave pred vyšetrením, po vyšetrení alebo vôbec.

V princípe analýza poskytuje informácie o citlivých, oslabených miestach na tele. Na ich základe sa odporučí pacientovi navštíviť príslušného špecialistu za účelom detailného vyšetrenia. Obrázok

Na fotografii sú zobrazené tzv. pečeňové škvrny.

Irisdiagnostika nediagnostikuje choroby, nie je náhradou špeciálnych lekárskych vyšetrení, ale je ich dobrým doplnkom. Nenahrádza vyšetrenie krvi, hustotu kostí, rtg. snímok, CT vyšetrenie...

Irisdiagnostika je analýza zdravotného stavu alternatívnym spôsobom, ktorý poskytuje obraz stavu celého tela. Ukáže slabé miesta v tele, nedostačnú funkciu orgánov/systémov, intoxikácie, zakyselenie, zápal. Zároveň ukáže dedičné predispozície/sklony - silné a slabé stránky organizmu. Na základe týchto zistení sa človek dozvie, o ktoré orgány sa musí prednostne a viac starať, aby predišiel ochoreniu. Je to vlastne analýza zdravotných rizík.

Irisdiagnostika patrí do skupiny holistických (celotelových) vyšetrovacích metód.

Každá jedna vyšetrovacia metóda má svoje výhody a nevýhody.
Výhody irisdiagnostiky sú, že je:
-         rýchla,
-         nebolestivá,
-         neinvazívna,
-         bez vedľajších účinkov,
-         komplexná.
Nevýhody sú:
-         neakceptovaná oficiálnou medicínou,
-         určité ochorenia sa dajú určiť len s nízkou mierou pravdepodobnosti,
-         pri poškodení zraku – zákal, úraz je analýza problematická,
-         nedá sa určiť vek, pohlavie, gravidita...
 Obrázok

Na fotografii vidieťvýrazný senilný oblúk.

 

Každý človek je iný, ako aj dôvody prečo si dať urobiť analýzu zdravotného stavu z dúhovky bývajú rozdielne. U niekoho je to len zvedavosť a druhých potreba potvrdiť si diagnózu z nezávislého zdroja. Pokiaľ je človek pomerne zdravý, tak mu analýza môže potvrdiť to, o čom vedel. Pokiaľ má zdravotné problémy, a chce ich riešiť, môže analýza poskytnúť zaujímavé zistenia a upozorniť vyšetrovaného na iné riziká, ktoré doteraz pri liečbe neboli zohľadňované. Pri takýchto zisteniach iridológ odporučí návštevu odborného lekára.

 

 

Či ste modrookí, hnedookí, zelenookí tak vedzte – na farbe záleží.


Čo dostane klient
Fotografie sú fotené digitálnou zrkadlovkou vybavenou makro objektívom. Vyhodnotenie fotografií sa vykonáva na špeciálnom grafickom softvére.
Postup vyšetrenia

1.      Fotografovanie oboch očí – 10 minút.

2.    Prostredníctvom vzorovej správy klient bude oboznámený obsahom a formou písomnej správy, ktorú obdrží neskôr. 

3.      Kompletný rozbor, analýza dúhovky, zrenice a belma – 2 hodiny – bez prítomnosti vyšetrovaného.
Pohovor o zisteniach
Pri pohovore vyšetrovaný dostane písomnú správu o zisteniach popisujúcich jeho zdravotný stav – 20 minút.
Písomná správa sa skladá z nasledovných častí:
A)       4 fotografie očí vyšetrovaného
B)       Všeobecný hodnotenie dúhoviek vrátane geometrie dúhovky, zrenice, oválnosti, posunov, genetický/dedičný konštitučný typ a jeho slabiny
C)        Detailné hodnotenie dúhoviek vrátane 5 najdôležitejších zistení/znakov na dúhovke
D)       Odporučenia na špeciálne odborné lekárske vyšetrenie, na prevenciu zistených zdravotných problémov, všeobecné zásady zdravého životného štýlu a životosprávy.

 

Kompletná analýza zahrňujúca všetky časti A+B+C+D stojí 39 Euro.

 

Príklady fotiek

Na tejto fotografii je detailný záber na priepustné hrubé črevo. Obrázok 

 

Cez zelený filter sú zvýraznené cievy prekrvujúce belmo.

ObrázokObrázok

 

 

 

 

 

Príklad nervových kruhov na dúhovke.

 

 

 

 

 

Obrázok 

 

 

 

Príklad tzv. lagúny na dúhovke, ktorá svedčí o citlivosti príslušného orgánu. Citlivosť je možné chápať tak, že pri preťažení organizmu citlivý orgán trpí ako prvý. Pri opakovaných preťaženiach dochádza k trvalým poruchám.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie celého oka

imgp7760.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

imgp7400.jpg

 

 

 

 

 

 

 

imgp7762.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

imgp7482.jpg