Choď na obsah Choď na menu
 


Irisdiagnostika ako prostriedok prevencie

14. 2. 2011
Najviac sa irisdiagnostika využíva v Rusku. Dúhovky sa vyhodnocujú pomocou softvéru schváleným Ministerstvom zdravotníctva. Posudzujú sa miestne nehomogenity dúhovky, stav zrenice, konštitúcia, fyzická odolnosť (pre športovcov), onkologické riziká (predispozície nádorovým ochoreniam) atď.

Program je používaný aj v armáde v rámci zdravotných prehliadok kozmonautov, vojakov, ktorí dlhodobo slúžia na ponorkách, využíva sa na výber športovcov pre strediská vrcholového športu a v preventívnej medicíne.   

Irisdiagnostika ako jednoduchý a bezbolestný prostriedok vyšetrenia umožňuje lekárom objaviť konštitučné oslabenia organizmu skôr ako sa prejavia klinicky. Je jedinečnou metódou na určenie stupňa stresového zaťaženia organizmu ako aj celkového zdravotného stavu.

Je výborným prostriedkom pre prevenciu.

V USA je irisdiagnostika veľmi rozšírená. Fotografie dúhoviek sa v čase porovnávajú a poskytujú obraz o postupných zmenách v organizme.

V Japonsku táto metóda je využívaná pri skríningu obyvateľstva, v školách v rámci preventívnych prehliadok.

Je mnoho prípadov v Rusku, Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku, kde irisdiagnostika je vynikajúcim doplnkom pre všetky medicínske obory.