Choď na obsah Choď na menu
 


Najčastejšie úrazy vo futbale

2. 4. 2010
Na základe štúdie vykonanej pod záštitou UEFA sa 1 rok sledovalo 264 vrcholových a 311 výkonnostných hráčov futbalu, rozdielneho veku a výkonnosti.
U hráčov vrcholového futbalu sa v sledovanom období zistilo, že len 18% hráčov bolo bez zranení a až 82% hráčov utrpelo 1 a viac zranení.
Splnil sa predpoklad, že najčastejším zranením boli lokálne svalové a väzivové/úponové pomliaždeniny, natiahnutia/natrhnutia. Druhým boli zranenia členka a kolena. 52% zranení bolo klasifikovaných ako mierne, 33% ako stredné a 15% ako ťažké.
50% zranení sa stalo pri kontakte s iným hráčom a polovica z nich po faule. 9 z 10-tich futbalistov sa sťažovalo na zdravotné ťažkosti spojené s futbalom.
U 14-16 ročných bolo menej zranení ako u 16-18 ročných.
U hráčov výkonnostného futbalu bolo 2 krát viac zranení pri tréningu v porovnaní s vrcholovými hráčmi. A naopak pri zápasoch boli 2 krát častejšie zranení vrcholoví futbalisti.
Hráči sa najčastejšie sťažovali na nasledovné časti tela:
  • Drieková chrbtica – 26%,
  • Členok – 22%,
  • Stehno – 19%,
  • Hlava – 18%,
  • Koleno – 17%.

Zaujímavé je, že oblasť, ktorá nebývala monitorovaná - chrbtica sa objavila u viac ako 25% hráčov. Najmenej u mladých 14-16 ročných a najviac u dospelých.

Štúdia ukázala, že početnosť zranení je závislá od veku a výkonnosti hráčov. Keďže výkonnostní hráči trénujú len polovicu toho čo vrcholoví, tak je aj ich trénovanosť/výkonnosť nižšia. V prepočte na tréningové hodiny bola početnosť zranení o 100% vyššia vo výkonnostnom futbale. Počet odohratých súťažných zápasov bol v oboch kategóriách porovnateľný, ale horšia pripravenosť a telesná zdatnosť u výkonnostných hráčov viedla k vyššiemu pomeru zranení u nich.

Uvedené fakty potvrdzujú, že tréningy, vedenie mužstva a futbalová dovednosť sú účinnými opatreniami na zníženie zranení.
Ďalším priaznivým faktorom je zvýšiť počet tréningov, teda hrať/trénovať viac a súťažiť menej. Taktiež je potrebné vyzdvihnúť „fair-play“ hru a ako už bolo spomenuté vylepšiť futbalovú dovednosť hráčov.