Choď na obsah Choď na menu
 


Rizikové faktory zranení vo vrcholovom futbale

2. 4. 2010
Cieľom jednej zo štúdií UEFA zameraných na rizikové faktory (RF) zranení použijúc model s viacerými premennými, zahrňujúce vybrané demografické, fyzikálne a futbalové premenné bolo zistiť ich vplyv na početnosť zranení. Sledovalo sa 306 hráčov v jednej z európskych líg. V priemere bolo 6,1 zranení na 1000 hodín, pričom na tréningoch to bolo 2,1 a na zápasoch 24,6 zranení na 1000 hodín..
Najčastejším zranením bolo natiahnutie hamstringovzranenia stehenných svalov.
Tabuľka 1 – percentuálny podiel zranení podľa vážnosti
Zranenie
Malé
Stredné
Ťažké
Spolu
Preťaženie
28,9
50,0
21,1
100%
Natiahnutie svalu
30,7
42,7
26,7
100%
Väzivové zranenie
28,9
44,4
26,7
100%
Narazenie, pomliaždenie
76,0
18,0
6,0
100%
 
Významným RF zranenia bol vek, čo znamená, že každým rokom hrania sa zvyšovala pravdepodobnosť zranenia 1,1 krát. To znamená, že napr. pre 20 ročného nezraneného hráča by bolo riziko zranenia 1,1 krát vyššie ako u jeho 19 ročného nezraneného spoluhráča.
U zraneného hráča sa zvyšovali koeficienty pravdepodobnosti zranenia jednak vekom a jednak druhom a miestom zranenia.
Tabuľka 2 – percentuálne koeficienty pravdepodobnosti z závislosti od obecného a špecifického zranenia
 
Percentuálny koeficient
Zranený – nezranený hráč
 
Zvýšenie veku (o 1 rok)
1,1
Natiahnutie hamstringov
 
Zvýšenie veku (o 1 rok)
1,4
Predchádzajúce zranenie hamstringov
11,6
Natiahnutie triesla
 
Predchádzajúce zranenie hamstringov
7,3
Zmenšená abdukcia drieku (ROM o 1°)
0,9
Zranenie kolenných väzov
 
Predchádzajúce zranenie kolenných väzov
4,6
Zranenie členka
5,3
 

V kombinácii so zranením hamstringu sa zvýšil faktor veku z 1, 1 u nezraneného na 1,4 u zraneného hráča. So zranením hamstringu pri predchádzajúcom zranení hamstringu by bol faktor 11,6. To znamená že napr. pre 20 ročného hráča so zraneným hamstringom by bolo riziko zranenia 1,4x11,6=16,24 krát vyššie ako u jeho 19 ročného nezraneného spoluhráča. 

 

Potvrdilo sa, že predchádzajúce zranenie a vek sú významnými RF pre vznik nového zranenia. Z toho vyplýva, že u staršieho hráča sa vyžaduje väčšia starostlivosť pred zraneniami než u jeho mladších spoluhráčov.