Choď na obsah Choď na menu
 


Zaťaženie driekovej chrbtice

27. 5. 2010
Silové pomery na úrovni driekovej chrbtice
Dnešný človek sa v priebehu dňa najviac nachádza v polohe sedacej. Z obr. 1 vidieť, že v porovnaní so státím (100%) je v sede chrbtica zaťažená na 140%. Pri sedení sa váhonosnými kĺbmi stávajú hlavne drieková časť chrbtice a kĺby panvy. Drieková chrbtica sa skladá z piatich stavcov L1-5. Najviac zaťažované sú disky L/S a L4/L5. Dôsledkom preťažovania sú hernie diskov ako aj ich degenerácia/stenčenie. Intervertebrálne kĺby sú vystavené osteoartróze.
K preťaženiu dochádza v dôsledku kyfotizácii lumbálnej chrbtice pri sede, kedy jej schopnosť prenášať záťaž je nižšia ako pri fyziologickom lordotickom postavení. Pri osobe vážiacej 70 kg je drieková chrbtica zaťažená asi 50 kg váhy. Zároveň pokiaľ brušné a zadkové svaly ochabnú (čo je pravidlom u sedavej populácii), tak sa preťaženie driekovej chrbtice zväčší, keďže svalový korzet nie je schopný poskytnúť dostatočnú podporu.

Obr. 1 Pomerné zaťaženie váhonosných kĺbov a chrbtice pri rôznych polohách. Stoj predstavuje záťaž 100%.

Obrázok

Z obrázku vidieť, že vzhľadom na gravitačné sily je chrbtica neustále stláčaná nezávisle od polohy tela.

Gravitácia je tichý zabijak, ktorý jednak formuje i deformuje naše telo. Dopad deformácie vidieť najlepšie na starších ľuďoch, ktorí sú zhrbení, zmenšení, krívajúci. Ak sa ťažisko tela dostane mimo pôvodnej osi tela, potom proces deformácie naberie rýchly spád. Naopak, ak sa telo nachádza v osi, všetky pohyby sa vykonávajú minimálnou energetickou náročnosťou alebo inak povedané „bez námahy“. Trakčná terapia využíva gravitačné sily na to, aby pôsobili opačným smerom na telo. Decentralizované sa centralizuje a tlačené sa naťahuje. 

Ako z obr. 2 vidieť aj v ľahu s vypodloženými nohami pretrváva tlak na medzistavcové platničky. Avšak aj pri takomto tlaku dochádza k hydratácii platničiek, teda môžu sa regenerovať tým, že „nasávajú“ potrebné tekutiny a živiny a vracia sa im prirodzená veľkosť a tvar. Pri trakcii sa však intenzita hydratácie/obnovy platničiek urýchli.  

Obr. 2 Intradiskálny je tlak medzi diskom a stavcami vyjadrený trakčnou silou v kp

 

Obrázok