Choď na obsah Choď na menu
 


Dobré by bolo vedieť, predtým, ako sa stretneme

20. 5. 2020

Predtým ako sa rozhodnete ku mne objednať na terapiu by bolo vhodné vedieť základné pojmy, resp. sa zamyslieť nad svojimi vedomosťami z oblasti psychiky, mysle a emócií. Uľahčí nám to komunikáciu ako aj vzájomné pochopenie.

Pokiaľ ste v škole nemali psychológiu, tak vám určite budú nápomocné nasledujúce riadky. A pokiaľ ste mali, potom to bude dobrým osviežením.

Bez ohľadu na vzdelanie by ste sa mali zamyslieť nad tým ako žijete. Zvážiť či váš spôsob života, vzťahy môžu mať alebo majú dopad na vaše zdravotné problémy. Či si vôbec pripúšťate, že stav mysle a vaše emocionálne rozpoloženie ohľadne toho ako hodnotíte seba, svojich najbližších, okolie môže ovplyvňovať vaše zdravotné problémy. Týmito úvahami vás chcem nabádať na uvedomenie si prepojenia nehmotného sveta pocitov a emócií so svetom hmotným, telesným. Na to, aby ste pripustili, že napr. vaše bežné bolesti sa zintenzívnia vždy vtedy, keď sa stretnem tamtým naničhodníkom...,keď ma v práci vytočia...keď..., keď...Na to, že poznáte „spúšťače“ zhoršenia bolesti.

 

V prvom rade by som vám chcel dať základné informácie o našej mysli a s tým spojenými stavmi.

vedomie_nevedomie.jpgMyseľ rozdeľujeme na vedomú a nevedomú.

Vedomý stav mysle je ľahko predstaviteľný – bdelý, v priebehu dňa, pri čítaní týchto riadkov...

Nevedomý stav mysle je pri spánku, ale aj pritom, ak napr. v dobrej viere niečo povieme/urobíme a nie sme si vedomí nepriaznivých dôsledkov takto spôsobených. Nevedomie je hlavne svetom emócií, svetom, kde je všetko možné. Nevedomie je ako ľadovec pod hladinou.

 

 

Osobnosť človeka sa v nadväznosti na vedomé/nevedomé stavy a pochody delí na 3 zložky.

osobnost.jpgSú to: Ja, NadJa a Ono. Označované aj ako Ego, Superego a Id (to).

Zložka Ja predstavuje vedomé, reálne obsahy, logické racionálne myšlienky, predstavy, plány na základe, ktorých sa správame, konáme, ale aj identifikujeme voči ostatným.

Zložka NadJa predstavuje vedomé aj nevedomé obsahy, predstavy a priania morálkou, svedomím a spoločenskými normami prijateľné. Je to akýsi cenzor, vnútorný rodič. Tvorí podstatnú časť osobnosti.

Zložka Ono prestavuje všetky duševné pochody, ktoré sú v danom okamihu nevedomé. Sú to primitívne predstavy, fantázie, sny a priania morálne neprijateľné, ktoré sa nemôžu stať vedomými. Sú tam vytesnené aj nepríjemné, bolestivé, zahanbujúce spomienky na udalosti a traumy a s tými spojené emócie. Je to primitívne dieťa alebo aj vnútorné dieťa.

 

Práve táto zložka je súčasťou mechanizmu stelesnenia nepríjemných emócií, akými sú hnev, zlosť, úzkosť do formy bolesti a dysfunkcie na akomkoľvek mieste vášho tela. Sem patrí aj diagnóza TMS, ktorá sa týka svalov, nervov, spojivového tkaniva - väzív a šliach.  

hmotne_nehmotne.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na to, že som fyzioterapeut predpokladám, že ma oslovia pacienti s poruchami a bolesťou pohybového systému. I keď, TMS má svoje ekvivalenty a ochranný mechanizmus mysle môže byť príčinou dysfunkcie aj iných systémov a orgánov. O tom inokedy.