Choď na obsah Choď na menu
 


Jednostrannosť a lateralita

18. 2. 2010
Väčšina z nás je pravo rukých/nohých. Možno práve vy ste „prerobený“ ľavák. Ľaváci sa sťažujú: „tento svet je len pre pravákov“. Nie sme symetrický. Jedna strana je dominantná. Podobne je to aj s mozgovými hemisférami. Väčšina z nás je ľavo hemisférových, čo sú prízemní praktici. Ale nechcem odbočovať, i keď motorické centrá v mozgovej kôre ľavej hemisféry riadia pohyby pravej časti tela a naopak.   
Je dobré, ak máme jednu stranu silnejšiu ako druhú. Používame ju častejšie, alebo aj vtedy, ak ide do tuhého. Je spoľahlivá. Pokiaľ sa však chováme extrémne jednostranne – ubližujeme si! Napnuté svaly sa totiž nesprávajú prirodzene. Svaly by mali byť pružné v spolupráci so šľachami a väzivami, a tak pohybovať kĺbmi a celým telom.
Ak sú svaly napnuté až preťažené, potom idú do kŕča a zároveň ťahajú na svoju stranu kĺb i stavce. Tak pri pohybe dochádza k posunom a decetralizácii kĺbu. Je to aj v dôsledku jednostrannosti – lateralite, ako sa to odborne nazýva.
Rôzne športy, pri ktorých sa jednostranne používa končatina ako napr. tenis, hokej, hádzaná ale aj futbal sú dobrým príkladom, kam až jednostrannosť vedie. Ale aj bežné aktivity ako napr. práca pred monitorom môže spôsobiť jednostrannú záťaž krčnej chrbtice. Ak nie ste vycentrovaný pred monitorom, tak otočte/zmeňte polohu stola, stoličky tak, aby os hlavy a trupu a os monitoru boli zhodné. Výšku monitoru nastavte tak, aby hlava bola v neutrálnej polohe. Každý centimeter mimo osu rozhoduje. Ak tak urobíte, predídete preťaženiu krčnej chrbtice. Čím dlhšie sedíte pred monitorom, tým väčším škodám môžete predísť. Každá aj malá záťaž je umocnená jej trvaním.

Chráňte si krčnú chrbticu! Je tam centrum propriocepcie. Je to citlivé miesto, ktoré je v pohotovosti pri každom pohybe tela. Jej citlivosť otupuje preťažené šijové svalstvo. Ak intuícia je šiestym zmyslom, tak propriocepcia je siedmym. Ovplyvňuje koordináciu pohybu tela pri každej zmene polohy. Všimnite si, keď vstávate zo stoličky, ktorá časť tela sa pohne ako prvá?

Ďalším spôsobom ako zmierňovať jednostrannú záťaž krčnej chrbtice je viac a častejšie zapojovať do činností a práce nedominantnú hornú končatinu. Ale o tom inokedy.