Choď na obsah Choď na menu
 


Najviac zostarneme okolo tridsiatky

22. 4. 2011
V poslednom čase sa veľa hovorí o rozdieloch medzi biologickým a kalendárnym vekom. V čom spočívajú?
Biologické starnutie nie je proces, ktorý by u každého prebiehal kontinuálne. Je to polyfaktoriálny proces, mení sa podľa spôsobu života a mnohých ďalších ukazovateľov, napríklad podľa sociálneho postavenia. Kedysi bol za starobu považovaný vek päťdesiat rokov, dnes sa táto hranica posúva.
 
Nakoľko na náš zdravotný stav vplýva výkonnosť či fyzická výdrž?
My posudzujeme zdravotný stav ľudí podľa výkonnosti a zdatnosti. Tie dva pojmy u zdravého človeka v podstate splývajú. Výkon je schopnosť podávať výkon v určitom smere po určitý čas. Zdatnosť je zas schopnosť odpovedať na určitú námahu zdravým spôsobom. Ak berieme stratu výkonnosti ako prejav starnutia, tak podľa krivky výkonnosti populácie Svetovej zdravotníckej organizácie muži najviac zostarnú medzi 30.a 40. rokom života. U žien sa to pohybuje medzi 25. až 35. rokmi.
 
Čím je to spôsobené?
V tomto čase sa zanedbáme. Zostarneme, keď stratíme výkonnosť zhruba o tretinu. A potom, takpovediac, chátrame až do sedemdesiatky.
 
Takže náš biologický vek sa najviac zhorší práve v tomto období?
Keď neberieme do úvahy zdedené a získané choroby, môžeme povedať, že zhruba takýto je trend ľudského života.
 
Nakoľko do tohto procesu vstupujú genetické danosti?
Genetika moduluje ľudský život výrazným spôsobom. To, čo nám dali rodičia do vienka, nás v mnohých ohľadoch môže ovplyvniť až na 90%.
 
Existujú postupy, ktorými dá určiť biologický vek? Napríklad záťažovými testami?
Záťažové testy zisťujú, akým spôsobom sa organizmus správa pri rozličných druhoch námahy. Z nich sa potom dá odvodiť pohybové nadanie pre určité činnosti, respektíve aktuálny zdravotný stav. A predovšetkým, čo si možno dovoliť, aby sa telesnou záťažou nepoškodilo zdravie.
 
V čom spočívajú tieto testy?
Najprv sa vykonajú základné interné vyšetrenia, odber krvi a biochemické vyšetrenia. Na ich základe sa odporučí, akým spôsobom má byť orientovaná a dávkovaná záťaž. Či už pôjde o vyšetrenie na takzvanom spiroergometri alebo na bežiacom páse, v niektorých prípadoch na výskokovom ergometri a podobne.
 
Dá sa pravidelným tréningom biologický vek znížiť?
Keď sa človek prestane o seba v spomínanom veku starať, teda nezvýši svoju telesnú výkonnosť na príslušnú biologickú hranicu, veľmi ťažko sa to potom dobieha. Je to ako pri mnohých chorobách, ktoré nie sú liečiteľné, ale dajú sa zastaviť, respektíve spomaliť. Nikto nevie povedať, koľko sa ten-ktorý človek dožije, ale vieme, ako si môže udržať aktívne zdravie.