Choď na obsah Choď na menu
 


Faktor času

6. 3. 2013

Ochorenie, degenerácia, svalová nerovnováha vznikajú v čase, teda postupne.

Liečenie v porovnaní s tým je jednorazové opatrenie.

Ochorenie si spôsobujeme sami, liečbu nám poskytujú terapeuti, lekári.

Toto sú skutočnosti, ktoré si odporujú. Aby sme tento rozpor zmiernili, je potrebné liečbu predĺžiť aspoň v pomere 1:10 voči dobe, odkedy sa vytvárala. Tzn. napr. ak 10 rokov sedím denne pred PC monitorom, tak sa to na mojom tele musí prejaviť, obvykle negatívne; dôsledky sa určite neupravia za týždeň, mesiac...ale dlhšie. Aj to za predpokladu, že „systémová chyba“ sa obmedzí resp. odstráni. Systémovou chybou môže byť napr. nevhodné sedenie, teplotné rozdiely spôsobené prievanom, klimatizáciou, krátkozrakosť, apod. Zároveň si je potrebné uvedomiť, že pacient sa má aktívne podieľať na „oprave“, tak ako sa podieľal na „pokazení“.

Po väčšinou pacienti predpokladajú, že postačí jedna návšteva a veci sa výrazne vylepšia, platnička sa zasunie spontánne späť na svoje pôvodné miesto, zablokovanému kĺbu sa obnoví pohyblivosť, skrátený sval sa uvoľní a ochabnutý sa zaktivizuje. Nehovoriac o zápale svalového úponu, kĺbu, štrukturálnych zmenách (artróza, artritída, myogelóza, apod.).

Je dosť pochopiteľné, ak ide o poškodenie tkanív, ich natrhnutie, opuch, podliatinu (hematóm), že zhojenie vyžaduje svoj čas. Je známe, že obnova tkaniva trvá 6-8 týždňov.

Na druhej strane je nepochopiteľné, prečo napr. nesprávne držanie tela, vykrivená chrbtica, šikmá panva sa nedajú napraviť jednorázovo. Pokiaľ nevhodné zaťaženie trvá dlhšie – roky, desiatky rokov, tak sa deformácia prejaví aj na spojivom tkanive (chrupavky, kĺbové puzdrá, väzivá, šľachy, svalové úpony...). Aby sme ovplyvnili spojivové tkanivo je potrebné pôsobiť naň dlhodobo.

Fakt je ten, že sa dá aj jednorázovo v ojedinelých prípadoch dosiahnuť takmer 100% zlepšenie, ale obyčajne dosiahnuté zlepšenie nie je úplné a je krátkodobé – dni, týždne.

Na to, aby sme posunuli zlepšenie a predĺžili jej trvanie je potrená priebežná terapia. To sa môže dosiahnuť tak, že jednu návštevu terapeuta zvýšime na 3-5, v intervaloch 10-14 dní, čo už predstavuje 30-70 dní, aktívneho vonkajšie cieleného zásahu do organizmu. Popritom doma pacient cvičí naordinované kompenzačné cviky. Domáce cvičenie sú ako lieky, ktoré potláčajú „nepriateľa“ a zároveň posilňujú telo. Priebežnú terapiu môžeme nazvať aj inými slovami, a to je priebežná kompenzácia.

Ak predpokladáme časový faktor 1:10 od začiatku poruchy po prejav bolestí, potom 30 dní by mohlo posunúť stav organizmu 300 dní späť, teda do stavu pred rokom. Spomeňte si, v akom stave bolo boľavé miesto pred rokom. Vtedy ste asi neuvažovali o liečbe... ;-)

Nezabudnite, zemská príťažlivosť nás priťahuje k zemi non-stop.