Choď na obsah Choď na menu
 


Priebeh ochorenia

28. 3. 2011
Na kĺboch sú evidentné všetky klasické známky zápalu okrem začervenania, ktoré sa obyčajne na kožu nedostáva. Kĺby postupne obmedzujú svoju pohyblivosť, a to jednak priamymi zmenami na kĺbových i okolitých štruktúrach, jednak zmenami na svaloch, hlavne kontraktúrami flexorových skupín. Pohyb je obmedzovaný bolesťou, núti postihnutého k úľavovým polohám, obyčajne k semiflekčným. Hybnosť je znižovaná i pocitom stuhnutosti s typickým ranným maximom.
Do obrazu patria aj svalové atrofie, postihujúci svalový aparát difúzne, ale nápadne na dorzálnej strane ruky. Ako postupne dochádza k atrofiám kĺbových chrupaviek, uvoľňovaniu väzivového aparátu a zmenám na svaloch a šľachách, kĺb sa destabilizuje a objavujú sa deformity t.j. osové výchylky trvalého rázu. Niektoré z nich sú typické ako: ulnárna deviácia v kĺboch MCP alebo subflekčné deformity kolien a lakťov. Príznačné pre chorobu sú taktiež niektoré pokročilé deformity napr. deformita “labutia šija“ (mechanizmus vzniku je porucha rovnováhy flexorov a extenzorov), alebo „gombíkové dierky“ na drobných kĺboch ruky. Konečným štádiom môže byť až úplné vymiznutie pohybu-ankylóza, zo začiatku len fibrózna, ale pri úplne rozrušenej chrupavkách aj kostná.  
Na krčnej chrbtici bývajú postihnuté prvé dva stavce od čoho sa odvíjajú ďalšie poruchy krčnej chrbtice (CC, CB syndrómy...).     
 
Postupný nenápadný začiatok        50-70%
Akútny začiatok                                  15%
Subakútný začiatok                           20%
Pailindromický začiatok-monoartritída.
 
Klinický priebeh ochorenia
Monocyklický typ (10%) - dlhodobá klinická remisia s vymiznutím reumatoidných faktorov
Polycyklický typ (15-30%) - intermitentný priebeh s relapsami a postihnutím ďalších kĺbov
Progresívny typ (70%) – narastajúce postihnutie
 
Štádiá podľa trvania
Skoré               menej ako 6 mesiacov
Stredné           6-24 mesiacov
Chronické       viac ako 24 mesiacov
 
Štádiá podľa priebehu (pri splnení ACR kritérií pre RA)
Ľahké              (<6 kĺbov, bez mimo kĺbového postihnutia, na rtg. I.štádium podľa Steinbrockera)
Stredné           (nesplňuje kritériá ľahkého alebo ťažkého postihnutia, postihnuté kĺby 6-2 a kombinácie nasledujúcich známok: nie je mimo kĺbové postihnutie, ↑SE a CRP,+ RF a/alebo antiCCP, rtg. II. a III. st.)
Ťažké               (>20 kĺbov, ↑ SE nebo CRP, 1 alebo viac z nasledujúcich prejavov : anémia, +RF alebo anti-CCP, na rtg. rýchla progresia erózie a zúženia.
 
Prevencia u RA nie je známa.