Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti o RA

28. 3. 2011
Pôvodný názov RA bol progresívna polyartritída.
 
RA postihuje viac ženy ako mužov v celkovom pomere 3:1. U mladších vo veku 30-50 je tento pomer výraznejší 5:1. U starších po 60-tom roku naopak je menší 2:1.
Choroba najčastejšie vzniká v 5. dekáde veku a druhý vzostup je po 60-ke. Otázkou je, či u starších ide o identické ochorenie vzhľadom k niektorým ďalších odchýlkam.
Jedným z rizikových faktorov sú psychické vplyvy, teda stres. Je zaujímavé, že významne vyšší výskyt RA je u rozvedených a jednotlivo žijúcich osôb ako aj u chudobnejšieho obyvateľstva a u osôb s nižším vzdelaním. Jednotlivo žijúce osoby trpia v dôsledku samoty, chudobní trpia v dôsledku hrozby nedostatku základných životných potrieb a osoby s nižším vzdelaním neistotou a obavami z nepochopenia javov okolo seba. Ak sa podarí znížiť stresory, tak sa priebeh choroby môže uľahčiť. Tu je prvoradé definovať stresory a potom aktívne ich redukovať.
Ďalším rizikovým faktorom je infekcia. Etiológia nie je objasnená.
U RA je vysoká genetická predispozícia. U RA ide o zápalový proces, ktorý je geneticky, biochemicky či imunologicky pripravený.

Na základe objektívnych dokladov je možné tvrdiť, že prognóza RA vo veľkej miere závisí od:

  • Okamžiku zahájenia liečby,
  • Sústavnej starostlivosti chorému.
Tu je potrebné poznamenať, že RA má rôzne podoby, pričom môže prebiehať nepredvídateľne a vzdorovať i tej najsústredenejšej liečbe. RA je mimoriadne variabilné ochorenie.