Choď na obsah Choď na menu
 


Tu je miesto na položenie otázok týkajúcich sa Vašich zdravotných problémov pohybového ústrojenstva.

 

Ak nechcete verejne preberať Vaše zdravotné problémy, tak uveďte email, na ktorý Vám pošleme našu odpoveď alebo môžete poslať otázku na náš email.

Upozornenie:

Odpovede na Vaše otázky sa snažíme formulovať nelekársky, teda zrozumiteľne pre bežného človeka. Pokiaľ sa pýtate na vhodnú liečbu, tak je potrebné poznamenať, že odporúčania sú všeobecné, berte ich s rezervou, prípadne konzultujte s inými terapeutmi.

Na to, aby boli "šité viac na mieru" by bola potrebná Vaša návšteva a vyšetrenie u nás. Ideálny postup je prísť s nálezom na vyšetrenie. Zároveň sa ošetria postihnuté kĺby, šľachy, fascie... a odporučia cielené cvičenia. Cviky precvičíme spolu s Vami tak, aby Ste ich vykonávali správne v rámci domáceho cvičenia, keď budete sami. Je dôležité nie len to, aby Ste cvičili správne cviky, ale to, aby Ste ich cvičili správne. Chyby v jednom aj v druhom znižujú účinky Vášho úsilia. Ak sa obe veci správne nasmerujú, potom môžete bolesti zvládnuť aj sami.

Od 1.5.2015 dočasne prerušuje odpovedanie na otázky.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Re: Operácia

(Ba3uM, 10. 6. 2013 19:53)

Prekvapuje ma, že máte tŕpnutie pravej nohy, keď protrúzie diskov sú ľavostranné. Dobrá správa je, že nie je zúžený miechový kanál ani otvory koreňových nervov okrem posledného segmentu L/S, kde je jedno i druhé naľavo. Predpokladám, že práve tento posledný segment Vám spôsobuje problémy. Zlá správa je, že facetové kĺby sú opotrebované, čo znamená, že je len otázkou času, kedy dôjde väčšiemu stlačeniu postihnutých diskov, pokiaľ nezmeníte spôsob zaťaženia drieku.
Keďže cvičíte pod odborným vedením, tak verím, že si posilňujete sústavu brušných svalov a strečingujete driekové paravertebrálne svalstvo ako aj m. iliopsoas a hamstringy, resp. skrátené svaly. Ešte by som odporučil mobilizovať SIK a bedrové kĺby.

Re: Re: Operácia

(Lenka, 11. 6. 2013 7:19)

To, že mi tŕpne pravá noha je prekvapujúce aj pre moju neurologičku aj fyzioterapeuta, ale je to tak. Ešte by som Vás rada poprosila o názor na ozónoterapiu v mojom prípade. Prípadne či predsa len nezvážiť operáciu, ešte pokiaľ nie je postihnutie tak rozsiahle.

Ďakujem.

Re: Re: Re: Operácia

(Ba3uM, 11. 6. 2013 20:51)

Vysvetlenie je, že facety sú nižšie a tým otvory koreňových nervov sú zmenšené a pri pohybe, chôdzi, cvičení môže dochádzať k ich krátkodobému stlačeniu, pravdepodobne viac na pravej strane.
Čo sa ozonoterapie týka otázne je, kde sa bude aplikovať ozón? (V princípe je to zmes oxygénu s nízkou koncentráciou ozónu). Do paravertebrálnych svalov alebo do väzív/disku? Efekt tejto terapie je že sa zmenší objem výdute väzív a tým sa zníži útlak nervov. Účinnejšie by mohlo byť to druhé, ale to sa robí pod mri, ct, rtg. alebo inou vizuálnou kontrolou vpichu. Operáciu by som volil ako poslednú možnosť, na to vždy dosť času, nehovoriac o tom, že aj operácia rieši len následok, nie príčinu. Príčina je svalová dysbalancia v oblasti drieku.

Re: Re: Re: Re: Operácia

(Lenka, 12. 6. 2013 7:24)

Ozón by mi mali aplikovať pod CT do oblasti L5/S1 l.sin - teda do disku. Takže ak som to správne pochopila, je tu len možnosť, nie istota, že mi ozónoterapia pomôže.

Ďakujem za zrozumiteľné vysvetlenie a prajem veľa pracovných úspechov.

vysledky mr vysvetlenie, rada ako dalej

(mario ruzomberok, 8. 6. 2013 18:00)

V sagitálnej rovine napriamenie lumbálnej lordózy.
V segmente L3/4 incip. difúzna dorzálna protrúzia disku s väčším intraspinálnym event. intraforaminálnym presahovaním vpravo.
V segmente L4/5 difúzna dozrálna protrúzia disku s väčším foraminálnym presahovaním vľavo. V uvedených priestoroch znížená signálová intenzita intervertebrálnych diskov v zmysle chondrózy.Ssekundárne zužovanie neuroforamenov a to vpravo v segmente L3/4 a vľavo L4/5. V oblasti tiel stavcov, pediklov a výbežkov ložiskové zmeny nezisťujeme, paravertebrálne priestory bez infiltrácie.
Záver:
Protrusio L3/4 dors. diffusa - praecip. foraminalis l.dx., protrusio L4/5 dors. diffusa praecip. lateralis l.sin., stenosis foraminalis l.dx. L3/4, l.sin. L4/5. Chondrosis L3/4,L4/5. Napriamenie lumbálnej lordózy.

Dakujem pekne za dalsie nasmerovanie kmakemu odbornikovi ist,ako postupovat

Re: vysledky mr vysvetlenie, rada ako dalej

(Ba3uM, 8. 6. 2013 21:26)

Postihnuté sú predposledný (L4/5) a pred predposledný (L3/4) segmenty resp. driekové disky. Oba sú vyduté a upchávajú ľavý koreňový nerv na úrovni L4/5 a pravý na úrovni L3/4. Zároveň sú uvedené disky stlačené, dehydratované.
Pre lepšie pochopenie Vašich problémov si pozrite odkaz https://ba3um.estranky.sk/clanky/stenoza-miechoveho-kanala.html a tam obrázok č. 8.
Mali by Ste ísť k odborníkovi na chrbticu, takému, ktorý sa pacientov aj dotýka. Odporúčam v prvej fáze terapie zamerané na trakciu drieku.

MRI krčnej chrbtice

(renata, 6. 6. 2013 9:37)

Dobry deň, chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie nálezu na MRI:
C chrbtica :

V sagitálnej rovine zachytenie úseku CC prechodu kaudálne po Th 5.Cervikálna lordóza napriamená, paradoxná kyfóza v úrovni C4/5. Cervikálny spinálny kanál primárne zúžený. V T2 váženom meraní hyposignálne intervertebrálne disky segmentov C3 - 6, v segmentoch C4/5/6 osteochondróza, zníženie výšky medzistavcových štrbín. Štrukturálne zmeny tiel stavcov, oblúkov a procesov nediferencujem.
V segmente C3/4 chondróza disku bez nálezu hernie, durálny vak bez útlaku a deformít, spinálny kanál v meraní v mediosagitálnej rovine v AP rozmere dosahuje 9,5 mm pri primárnej spinálnej stenóze.
V segmente C4/5 mediálne - mediolaterálne doprava subligamentózna protrúzia disku s presahom na 3 mm na širokej báze, s tlakom na durálny vak a ľahkou deformáciou predného okraja miechy, pričom reziduálny spinálny kanál v AP rozmere v tejto úrovni dosahuje len 7,5 mm - absolútna kombinovaná stenóza spinálneho kanálu. Foramina intervertebralia sú voľné, bez zúženia.
V segmente C5/6 osteochondróza, široko nasadajúca osseodiskérna protrúzia ktorá je akcentovaná mediolaterálne vpravo až v zmysle extrúzie, zasahuje až subartikulárne, s presahom na 5 mm, s tlakom na odstupujúcu koreňovú pošvu segmentálneho koreňa C7 dx, impingement priebehu segmentálneho spinálneho koreňa C 6 dx. Durálny vak z ventrolaterálnej plochy sprava je výrazne utlačený a deformovaný. Foramen intervertebrale vľavo ľahko zúžené.
V ostatnom rozsahu bez nálezu hernie diskov, útlaku durálneho vaku a koreňových štruktúr.
Paravertebrálne v priľahlých mäkkotkanivových štruktúrach bez nálezu patomorfolog s zmien.
Miecha bez nálezu patologických signálových zmien, bez edému a myelopatie.
Z á v e r:
V segmente C5/6 osteochondróza, široko nasadajúca osseodiskérna protrúzia akcentovaná mediolaterálne vpravo až v zmysle extrúzie, s tlakom na durálny vak a odstupujúcu koreňovú pošvu spinálneho koreňa C7 dx, impingement koreňa C6 dx.
V segmente C 4/5 osteochondróza, mediálne - mediolaterálne doprava protrúzia disku subligamentózne s deformáciou durálneho vaku a miechy, absolútna kombinovaná stenóza spinálneho kanálu.
Napriamená cervikálna lordóza až paradoxná kyfóza v úrovni C4/5.
Miecha bez známok myelopatie.
Primárna stenóza spinálneho kanálu.
Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem. s pozdravom, renáta

Re: MRI krčnej chrbtice

(Ba3uM, 6. 6. 2013 21:23)

Z á v e r:
V segmente C5/6 osteochondróza, široko nasadajúca osseodiskérna protrúzia akcentovaná mediolaterálne vpravo až v zmysle extrúzie, s tlakom na durálny vak a odstupujúcu koreňovú pošvu spinálneho koreňa C7 dx, impingement koreňa C6 dx.
V segmente C 4/5 osteochondróza, mediálne - mediolaterálne doprava protrúzia disku subligamentózne s deformáciou durálneho vaku a miechy, absolútna kombinovaná stenóza spinálneho kanálu. =: Ide o výrazné zúženie miechového kanála na 7,5mm z pôvodných 16mm.
Napriamená cervikálna lordóza až paradoxná kyfóza v úrovni C4/5. =: Ak dochádza k napriamovaniu krčnej chrbtice, tak sa znižuje jej nosnosť. U Vás si zvýšenú záťaž odniesli postihnuté stavce a disky C4/5 a C5/6.
Miecha bez známok myelopatie. =: Obaly miechy a koreňových nervov sú ok.
Primárna stenóza spinálneho kanálu. =: Zúženie miechového kanála.

V náleze sa spomína osteochondróza diskov krčných stavcov od C4 po C6, čo znamená, stlačené disky, resp. znížená výška medzistavcových štrbín C4/5 a C5/6, zároveň sú disky stvrdnuté, skostnatené. Ak sú stlačené disky, tak sa zmenší otvor medzi stavcami, ktorým vychádzajú koreňové nervy z miechy a obyčajne tieto koreňové nervy bývajú stláčané (impingement C6 vpravo). U Vás je to jednak kvôli osteochondróze, ale aj vydutý disk prispieva k útlaku koreňových nervov – C7 vpravo.
Za najvážnejšie považujem stenózu C4/5, teda zúžený miechový kanál (9,5mm a 7,5mm), ktorý tlačí na obal miechy.
Viac o stenóze si pozrite na https://ba3um.estranky.sk/clanky/stenoza-miechoveho-kanala.html a o protrúzii disku na https://ba3um.estranky.sk/clanky/bolesti-drieku-a-diskopatia.html

Re: Re: MRI krčnej chrbtice

(renata, 6. 6. 2013 22:06)

Ďakujem za vysvetlenie nálezov.
Chcela by som sa ešte opýtať, aké sú podľa Vás možnosti ďalšej liečby.

Vopred ďakujem za odpoveď a za Váš čas. Renáta

Re: Re: Re: MRI krčnej chrbtice

(Ba3uM, 7. 6. 2013 23:25)

Ako fyzioterapeut sa budem vyjadrovať len k neinvazívnym terapiám. Predpokladám, že krčno-hrudný (C/Th) prechod nie je plne funkčný a preto by som sa v prvom rade zameral naň, keďže je kľúčový pre funkciu krčnej chrbtice. Potom by som riešil horný ramenný pletenec, vrátane lopatky, cviky v neutrálnej polohe ramenného kĺbu. Tieto zásahy môžu významne ovplyvniť/zmeniť zaťaženie a pohyb krčnej chrbtice. Najhoršie, čo môžete urobiť je obmedziť pohyb. Odporúčam vykonávať všetky činnosti ako doteraz okrem tých, ktoré spôsobujú bolesti.

Re: Re: Re: Re: MRI krčnej chrbtice

(renata, 8. 6. 2013 16:35)

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný zvyšok víkendu.

ako dalej

(Darina, 7. 6. 2013 22:07)

protrúzia diskov preforaminálne, v úrovni C4-5 aj paramediálne vľavo, disky spolu s drobnými osteofytmi podmieňujú útlak durálneho vaku, v úrovniC4-5 aj mierny útlak miechy.
C5-6 mierny dorzálny bulging disku s útlakom durálneho vaku

Re: ako dalej

(Ba3uM, 7. 6. 2013 23:33)

Skúsil by som trakčné terapie, prípadne mobilizáciu prechodového segmentu C/Th.

osteochondoza

(janka, 6. 6. 2013 12:35)

dobry rada by som sa oputala mam problem z lavov tukov uz vyse mesiaca mi trpna mam ju citlivu na studenu vodu v noci ma boli uzivala som 10 iniekcie 10 infuzie a stale mam to iste prosim poradtami co dalej

Re: osteochondoza

(Ba3uM, 6. 6. 2013 21:51)

V názve otázky máte výraz osteochondróza. Tak predpokladám, že príčinou je dolná časť krčnej chrbtice, kde sú stavce preťažené a disky stlačené tak, že utláčajú koreňový nerv na ľavej strane. To je príčina Vašich bolestí. Mohlo by pomôcť zmobilizovanie tejto časti chrbtice skúseným terapeutom/lekárom. Prípadne si skúste sama ľahnúť na posteľ tak, že Vám bude hlava ovísať. Takto vlastná váha hlavy potiahne väzivá medzi krčnými stavcami, čo by mohlo vyvolať úľavu. Cvičte opatrne tak, aby Ste nevyvolala bolesti.

bolesti ľavej nohy

(Helena, 5. 6. 2013 12:09)

Dobrý deň poprosím o radu a vysvetlenie odborných výrazov.
Mám silné bolesti ľavej nohy, hlavne v leže, to znamená, že noci sú pre mňa hrozné. na vyšetrení MR mi boli zistené:
L2-L3 jemný bulging disc so stenózou spinálneho kanála
L3-L4 globálne vyklenutie discu všetkými smermi so zúžením neuroforamen, s iritáciou L3 a L4 bilat.
L4-L5 gulging disc so zúžením neuroforamen, s iritácioi L4 bilat., prítomné sú ťažké degeneratívne zmeny na facetových kĺboch obojstranne.
Ďakujem
Odpoveď poprosím zaslať na mail: h.kollarova@atlas.sk

Re: bolesti ľavej nohy

(EVA, 5. 6. 2013 15:16)

DOBRY DEN,PROSIM VAS ,CO JE TA TRAKCIA DRIEKU CO STE SPOMINAL A AKE CVIKY ESTE BY BOLI DOBRE NA ODLAHCENIE TOHO DISKU OKREM TYCH CVIKOV CO UZ CVICIM SM SYSTEM.DOPORUCIL BY STE AJ MASAZ TZV.MAKKE TECHNIKY ,MOZU TIEZ POMOCT.NECHCEM IST NA OPERACIU,DAKUJEM ZA ODPOVED

Re: Re: bolesti ľavej nohy

(Ba3uM, 5. 6. 2013 21:54)

Trakcia je natiahnutie, oddialenie kĺbových plôch buď manuálne prostredníctvom terapeuta alebo strojom alebo inverznou lavicou pozrite si https://ba3um.estranky.sk/clanky/inverzna-terapia/inverzna-terapia.html Čo sa ostatných terapií, masáží týka, tak je ťažké poradiť – môžu pomôcť i nemusia. Vyskúšajte a podľa účinkov sa rozhodnite. I tak si myslím, že trakcia by Vám mohla najviac pomôcť, aspoň dočasne.

Re: Re: Re: bolesti ľavej nohy

(EVA, 6. 6. 2013 11:38)

dobry den,podla vasich skusenosti pacienti s takouto diagnozou museli aj po cviceniach predsa len postupit operaciu.dakujem

Re: Re: Re: bolesti ľavej nohy

(EVA, 6. 6. 2013 11:48)

dobry den,cvicim uz asi druhy tyzden pravidelne raz denne cviky SM ,ale nedostavila sa zatial nejaka ulava od bolesti.ako dlho treba to cvicit aby ssa dostavil nejaky uvolnujuci ucinok od bolesti,alebo treba viac krat denne cvicit to SM cvicenie,cvicim tych 12 zakladnych cvikov,dakujem


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

následující »